Tamman Electric Heating Elements Co., Ltd.

Contact: Mr. Diao

Mobile: 18933306208

E-MAIL: 3200520750@qq.com

Address: Next to No. 9 Tongji East Road, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong Province